O NÁS

 

Trocha historie

Počátky OB v Hořicích sahají do let 1964 až 1974, kdy byl pod hlavičkou turistů TJ Jiskra každý rok v okolí Hořic pořádán noční závod v OB ( Mezihoří, Dachovy, Boháňka ) nebo závod denní v rámci Sportovních her Milety. Vyvrcholením tohoto období byl noční závod na krajské úrovni v roce 1974, pro který byla vydána mapa „Doubrava“, jedna z prvních barevných map. Na zmapování prostoru se zčásti podíleli členi oddílu.

Novodobá historie oddílu začíná v roce 1987, do roku 1989 orienťáci fungují jako kroužek OB při TJ Jiskra Hořice s registračními zkratkami JHC a HVC. Na konci roku 1989 bylo rozhodnuto po rozšíření členské základny o založení vlastního oddílu OB, ten byl ustanoven 1. 1. 1990 s reg. označením HOR. Oddíl měl tehdy 5 dospělých členů a 10 členů z řad mládeže. Od této doby se členové oddílu každoročně účastní velkého počtu závodů na krajské i celostátní úrovni, závodů vícedenních nebo třeba i tradičních závodů v italských Benátkách. K činnosti oddílu patřilo i pořádání závodů. V roce 1988 proběhla akce čs. rozhlasu „Kufrování s Dominem“, v letech 1991 až 2000 bylo uspořádáno šest závodů krajského žebříčku, a to s centry: Lukavec, Lískovice (mapa Líska), Milíčeves (mapa U Halíře), Vojice, Mlázovice a Ostroměř (mapy Vojice, Hlásek).

Současnost

V současné době má oddíl 36 členů, z toho 16 v žákovských a 6 v dorosteneckých kategoriích.  Po roce 2010, kdy do oddílu přichází noví žáci, začínají fungovat pravidelné tréninky pod vedením trenérů mládeže Martina a Radka Vávrových.  V tréninkové oblasti úzce spolupracujeme s většími oddíly Jičína a Studence. Oddíl od roku 2012 pořádá vždy jeden ze závodů Podkrkonošské ligy žactva a od roku 2014 též závody Východočeské oblasti .

Členové oddílu se pravidelně účastní závodů Východočeské oblasti, někteří závodů republikových žebříčků, vícedenních mítinků i závodů v zahraničí. Pro představu v roce 2016 se hořičtí orienťáci účastnili více jak stovky závodů, 117x docílili pódiového umístění, z toho 63 vítězství. Potěšitelné je, že nejvíce se o tuto bilanci zasloužily právě žákovské kategorie. Oddíl se může mimo jiné  pochlubit i tituly Mistr ČR (Jan Rücker – žákovské oblastní výběry)  a Mistr Evropy v kategorii dorostu (Šárka Rückerová – štafety).