Pokyny

Pokyny

7. kolo soutěží Východočeské oblasti 2014 v orientačním běhu
a veřejný závod v orientačním běhu

 

Datum konání: Čtvrtek 8. 5. 2014
Pořádající subjekt: TJ Jiskra Hořice (HOR)
Shromaždiště: Koupaliště Dachovy, Hořice (50°22’59.952″N, 15°38’29.011″E)
Prezentace: 8:30 – 9:30 hod. v centru závodu
obdržíte doklad o zaplacení, dodatečné přihlášky dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad, netýká se kategorií P, T a HDR
možnost půjčení SI čipu za 40 Kč
Parkování: Auta – část na parkovišti před koupalištěm a v areálu ubytovny a část na uzavřené silnici směr Miletín
Autobusy – na parkovišti před hotelem Dachova
Bude vybíráno parkovné 20 Kč auta, 50 Kč autobus
Trať: Klasická, pro kategorie přebíhající silnici na trati občerstvovačka
trať HDR a DH10N mají trať značenou oranžovými fáborky
Vzdálenosti: parkoviště auta – shromaždiště … 0 – 400 m
parkoviště autobusy – shromaždiště … 150 m
shromaždiště – start … 300 m, modrobílé fáborky
shromaždiště – cíl … 0 m
Start : 00 = 10:00 hod., budou 3 koridory: v prvním nulování čipu, v druhém kontrola nulování, ve třetím start (HDR, P a T budou mít oddělený koridor, start na krabičku), kategorie HDR, P a T mají start libovolný podle příchodu na start do startovního času 100
Mapa: Soví Doly – autoři: Radek Novotný, Miroslav Nožička, revize jaro 2014 Viktor Kolář, rozměr mapy A4, bude vodovzdorně upravena zvláštní mapové symboly: zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat, černý křížek – jiný umělý objekt, hnědý křížek – plošinka
Terén: Kopcovitý, prostorově rozmanitý, převážně dobře průběžný se středně hustou sítí komunikací.
Upozornění: Kategorie H16C, DH18C, DH21A, DH21C, H21D, DH35C, H35D, DH45C, H45D,H55C a H55D budou přebíhat silnici 3. třídy, která však po dobu uzavírky silnice 2. třídy Hořice – Miletín je užívána jako objízdná trasa. Bezpečnost přeběhu bude zajišťována pořadateli, přesto žádáme závodníky o zvýšenou pozornost při přeběhu.
Zakázané prostory: Červeně šrafované paseky (v okolí kontrol č. 38, 39 a 44) – výskyt vzácných vstavačovitých rostlin, dále silnice přeškrtnutá červenými křížky, v terénu neznačeno
Startovní listina: Bude vyvěšena na shromaždišti a na startu
Popisy kontrol: K odebrání formou samoobsluhy v centru
Povinné úseky: Od kontroly č. 100 do cíle – červené fáborky
Odevzdání mapy: Mapy se odevzdávají v cíli, výdej map od 12.00 hod.
Systém ražení: Sportident , v případě selhání SI jednotky kleštěmi na mapu do R políček
Předpokládané časy vítězů: Dle soutěžního řádu VČO
Časový limit: 150 min, uzavření cíle 14,30 hod
Cíl: V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu.
Vyčíst čip musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!
Výsledky: Předběžné vyvěšovány v cíli, konečné na internetu
Vyhlášení výsledků: Co nejdříve po skončení závodu, 1. – 3. místo DH10N, DH10C, DH12C a DH14C a 1. místo DH12D a DH14D, kat. HDR sladká odměna ihned po doběhu
První pomoc: Zajištěna lékařem na shromaždišti
Občerstvení: V centru klobásy, guláš, buchty, pivo, limo,…
WC: V centru součást areálu koupaliště
Mytí: Venkovní oddělené sprchy a umyvadla
Převlékání: Na shromaždišti dostatek místa pro oddílové stany, zákaz vstupu do dřevěných šaten a do dětského bazénku
Protesty: Přijímá hlavní rozhodčí v písemné formě s vkladem 200 Kč
Jury: předběžné složení: Helena Randáková VRL, Pavel Řehák SJC, Pavel Petržela LTU
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Jindřich Arnold
hlavní rozhodčí: Radek Vávra
stavba tratí: Martin Vávra
Informace, kontakt: www.obhorice.cz ; e-mail: petr.rucker@sporthorice.cz
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Vč oblasti
Upozornění: Zákaz koupání v koupališti a vstup se psy do areálu koupaliště
Příjezdová silnice od Dvora Králové je v úseku Miletín – Dachovy uzavřena, použijte doporučenou objížďku (viz mapka příjezdu)
Poděkování: Děkujeme Městu Hořice, Technickým službám Hořice a Lesům ČR za poskytnutí prostorů pro závod

Příjemný sportovní zážitek přejí pořadatelé

 

Plánek shromaždiště, příjezd:

Plánek shromaždiště

 

Plánek příjezdu