Foto prostoru závodu

 

Fotky závodního prostoru

Fotky z obce a shromaždiště