Pokyny

Pokyny

8. kolo soutěží Vč oblasti v OB pro rok 2015
Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati

 

Pořadatel: Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: TJ Jiskra Hořice (HOR)
Termín: centrum obce Šárovcova Lhota (50.4080578N, 15.5605136E)
Doprava: Příjezd z důvodu uzavírky silnice od Hořic nebo Lázní Bělohrad možný pouze od Ostroměře, Mlázovic nebo Svatojánského Újezda (viz mapka)
Parkování: Auta v objektu cihelny a zemědělské společnosti za poplatek 20 Kč
Dbejte prosím pokynů pořadatelů
Autobusy v obci dle pokynů pořadatelů zdarma
Prezentace: V Obecní hospodě 100 m od shromaždiště od 8,45 do 9,30 hod
Mapa: Hořický chlum, stav léto 2014, mapovali J. Langr, J. Netuka a Z. Sokolář, revize jaro 2015,1:10000, E=5m, rozměr mapy A 4, pro všechny kategorie vodovzdorně upravena, kat. H21A bude mít v mapníku dvě mapy – poslední kontrola na str. 1 bude zároveň start na str. 2 a čísla kontrol budou navazovat v číselné řadě
Terén: Zalesněný hřbet, prostorově pestrý, se střední sítí komunikací, místy kameny a pozůstatky těžební činnosti
Start: Intervalový, 000 = 10:00 hod
výdej map po startu, povinný úsek na mapový start
pro kategorie HDR, T a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovacího času 100
Vzdálenosti: shromaždiště – start: 750 m (značeno modrobílými fábory) – cestou ze shromaždiště přecházíte železniční trať, cca 5 min před každou celou a po každé celé hodině přejíždí vlak – nutno počítat asi s 5 min zdržením
shromaždiště – cíl: 600 m (značeno červenými fábory)
parkoviště aut – shromaždiště: 200 m
parkoviště autobusů – shromaždiště: 100 m
Popisy kontrol: Pro každou kategorii jsou pouze na shromaždišti na výsledkové stěně
Systém ražení: Elektronický systém SPORTident, v případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených políček na mapě. Kontrola ražení do mapy v cíli. Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskvalifikován.
Trať, časový limit: Klasická, 150 min pro všechny kategorie
Cíl, výdej map: Zavření cíle ve 14,00 hod, mapy se odevzdávají v cíli, výdej map po odstartování posledního závodníka
Výsledky: Průběžně budou vyvěšovány v průběhu závodu na shromaždišti, oficiální výsledky a mezičasy budou na stránkách ORISU, Vč oblasti a na stránkách závodu
Vyhlášení vítězů: Vyhlášení prvních tří závodníků ve všech žákovských kategoriích a vítězů mistrovských kategorií, veteraniády a všech dětí v kategorii HDR ve 13,30 hod
Občerstvení: Na trati voda, v cíli šťáva a voda, v centru stánky a prodejna, u vyčítání Obecní hospoda
WC: Na shromaždišti TOI TOI a záchody u nádraží
Mytí: V umyvadlech na shromaždišti
Zdravotní služba: Pořadatel zajišťuje v cíli první pomoc
Protesty: Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB
Upozornění: Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě vysázených pasek
Zákaz vstupu do vyznačených prostor v místě parkování
V blízkosti shromaždiště se nachází železniční trať – přísný zákaz vstupu na trať mimo cestu na start a z cíle ve vyznačeném úseku
Parkovat budete v prostorách bývalé cihelny – jedná se o historický udržovaný objekt, který je možné volně navštívit
Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostru shromaždiště a parkování
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Libor Vojtěch
hlavní rozhodčí: Radek Vávra, R3
stavba tratí: Martin Vávra, R3
Poděkování: Pořadatelé děkují za pomoc a spolupráci obci Šárovcova Lhota, starostovi panu Pavlu Víchovi, panu Liboslavu Knězáčkovi, městu Hořice, panu Ing. arch. Martinu Pourovi a Zemědělské a.s. Mlázovice

Příjemný sportovní zážitek přejí pořadatelé

 

prijezd

centrum