Foto a mapa prostoru závodu

 

Fotky závodního prostoru

 

Fotky shromaždiště

Ukázka mapy