Pokyny

Pokyny

16. kolo soutěží Vč. oblasti v OB pro rok 2016 a veřejný závod

 

Pořadatel: Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: TJ Jiskra Hořice (HOR)
Termín: neděle 29. 10. 2017
Centrum: sportovní zařízení obce Holovousy (50.3757850N, 15.5825708E)
Parkování: Auta na louce na okraji obce za poplatek 20 Kč. Dodržujte příjezd dle níže přiloženého plánku, aby se předešlo tvoření fronty na hlavní silnici. Zákaz parkování na komunikacích v obci.
Autobusy v obci dle pokynů pořadatelů zdarma.
V případě nepřízně počasí bude alternativní varianta parkování. Dbejte prosím pokynů pořadatelů.
Prezentace: na shromaždišti od 8:45 do 9:30 hod
Dohlášky pouze do počtu volných míst vakantů za dvojnásobný vklad, kategorie HDR, P a T za základní vklad
Možnost půjčení SI čipu za 40,- Kč
Mapa: Hořický chlum 2, stav podzim 2017, 1:10000, E=5m, rozměr mapy A 4, pro všechny kategorie vodovzdorně upravena.
Mapovali: R. Vávra, M. Vávra, Š. Rückerová
Terén: Zalesněný hřbet, prostorově pestrý, se střední sítí komunikací, místy kameny a pozůstatky těžební činnosti
Start: Intervalový, 000 = 10:00 hod
výdej map po startu,
pro kategorie HDR, T a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovacího času 100
Vzdálenosti: parkoviště – shromaždiště: do 1000 m (značeno fábory)
shromaždiště – start: 750 m, převýšení 30 m (značeno modrobílými fábory)
shromaždiště – cíl: 400 m (cíl je cestou na start)
Popisy kontrol: Piktogramy pro každou kategorii na shromaždišti na výsledkové stěně
Zvláštní mapové značky: č. 418 – zelené kolečko – výrazný strom
č. 419 – zelený křížek – vývrat
č. 540 – černý křížek – informační tabule, dětská chýše vyznačovací tyč, sloup, ocelové konstrukce
Zakázaný prostor: Dodržujte vymezený zakázaný prostor cestou na start a v okolí startu
Systém ražení: Elektronický systém SPORTident, v případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených políček na mapě. Kontrola ražení do mapy v cíli. Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskvalifikován.
Trať, časový limit: Zkrácená klasická, 120 min pro všechny kategorie
Předpokládané časy vítězů: dle soutěžního řádu VČO
Cíl, výdej map: Zavření cíle ve 14:00 hod, mapy se neodevzdávají – prosíme o dodržování fair play.
Výsledky: Průběžně budou vyvěšovány v průběhu závodu na shromaždišti, oficiální výsledky a mezičasy na stránkách ORISU, Vč. oblasti a na stránkách závodu
Vyhlášení vítězů: Vyhlášení prvních tří závodníků ve všech žákovských kategoriích ve 13,30 hod. Na všechny děti v kategorii HDR bude čekat v cíli sladká odměna.
Občerstvení: V cíli šťáva a voda, v centru stánky a bufet
WC: Na shromaždišti TOI TOI a toalety u bufetu
Mytí: V přilehlém rybníku – zákaz používání mýdel a šampónů
Zdravotní služba: Na shromaždišti první pomoc
Protesty: Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč, při oprávněném protestu se vklad vrací.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB
Jury: Jan Netuka (SHK)
Jaroslav Kalibán (NPA)
Helena Randáková (VRL)
Upozornění: Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě osázených pasek
Zákaz vstupu na obdělávanou půdu – map. značka 415
Zákaz vstupu na fotbalové hřiště.
Pohyb psů na shromaždišti pouze na vodítku!!!
Všichni závodníci se účastní na vlastní nebezpečí.
Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru shromaždiště a parkování
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Libor Vojtěch
hlavní rozhodčí: Martin Vávra, R3
stavba tratí: Radek Vávra, R3
Informace: V den závodu bude otevřena od 11:30 do 13:30 prodejna Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského, ve které bude možno zakoupit kvalitní česká jablka (do vlastních přepravek)
Poděkování: Pořadatelé děkují za pomoc a spolupráci obci Holovousy, panu Ing. Jaromíru Musilovi, Výzkumnému a šlechtitelskému ústavu ovocnářskému Holovousy s.r.o., městu Hořice a všem vlastníkům lesa

Příjemný sportovní zážitek přejí pořadatelé

parkování a cesta do centra 2
centrum 2