Pokyny

Pokyny

10. kolo soutěží Vč. oblasti v OB pro rok 2016 a veřejný závod

 

Pořadatel: Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: TJ Jiskra Hořice (HOR)
Termín: sobota 11. 6. 2016
Centrum: sportovní zařízení obce Holovousy (50.3757850N, 15.5825708E)
Parkování: Auta na louce na okraji obce za poplatek 20 Kč. Dodržujte příjezd dle níže přiloženého plánku, aby se předešlo tvoření fronty na hlavní silnici.
Autobusy v obci dle pokynů pořadatelů zdarma.Dbejte prosím pokynů pořadatelů.
Prezentace: na shromaždiště od 8,45 do 9,30 hod
Mapa: Hořický chlum 1, stav léto 2014, mapovali J. Langr, J. Netuka a Z. Sokolář, revize jaro 2016 V. Kolář, domapování nové části R. Vávra, M. Vávra, Š. Rückerová, 1:10000, E=5m, rozměr mapy A 4, pro všechny kategorie vodovzdorně upravena.
Terén: Zalesněný hřbet, prostorově pestrý, se střední sítí komunikací, místy kameny a pozůstatky těžební činnosti
Start: Intervalový, 000 = 10:00 hod
výdej map po startu, povinný úsek na mapový start
pro kategorie HDR, T a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovacího času 100
Vzdálenosti: shromaždiště – start: 1300 m, převýšení 90 m (značeno modrobílými fábory)
shromaždiště – cíl: 100 m (značeno červenými fábory)
parkoviště – shromaždiště: do 1000 m (bude značeno fáborky)
Popisy kontrol: Pro každou kategorii jsou pouze na shromaždišti na výsledkové stěně
Systém ražení: Elektronický systém SPORTident, v případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených políček na mapě. Kontrola ražení do mapy v cíli. Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskvalifikován.
Trať, časový limit: Klasická, 150 min pro všechny kategorie
Cíl, výdej map: Zavření cíle ve 14:30 hod, mapy se neodevzdávají – prosíme o dodržování fair play.
Výsledky: Průběžně budou vyvěšovány v průběhu závodu na shromaždišti, oficiální výsledky a mezičasy budou na stránkách ORISU, Vč. oblasti a na stránkách závodu
Vyhlášení vítězů: Vyhlášení prvních tří závodníků ve všech žákovských kategoriích ve 13,30 hod. Na všechny děti v kategorii HDR bude čekat v cíli sladká odměna.
Občerstvení: Na trati voda, v cíli šťáva a voda, v centru stánky a bufet
WC: Na shromaždišti TOI TOI a záchody u bufetu
Mytí: V přilehlém rybníku – zákaz používání mýdel a šampónů
Zdravotní služba: Pořadatel zajišťuje v cíli první pomoc
Protesty: Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB
Jury: Miroslav Slovák (SHK)
Helena Randáková (VRL)
Pavel Řehák (SJC)
Upozornění: Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě osázených pasek
Zákaz vstupu na obdělávanou půdu – map. značka 415
Zákaz vstupu na fotbalové hřiště.
Pohyb psů na shromaždišti pouze na vodítku!!!Všichni závodníci se účastní na vlastní nebezpečí.Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru shromaždiště a parkování
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Libor Vojtěch
hlavní rozhodčí: Martin Vávra, R3
stavba tratí: Radek Vávra, R3
Poděkování: Pořadatelé děkují za pomoc a spolupráci obci Holovousy, panu Ing. Jaromíru Musilovi, městu Hořice a všem vlastníkům lesa

Příjemný sportovní zážitek přejí pořadatelé

parkování a cesta do centra 2
centrum 2