Pokyny

Pokyny

Mistrovství a Veteraniáda Východočeské oblasti ve sprintu (4. kolo Východočeského poháru), veřejný závod v orientačním běhu

 

Pořadatel: Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: TJ Jiskra Hořice (HOR)
Termín: sobota 6. 4. 2019
Centrum: Fotbalový stadion TJ Jiskra Hořice (50.3659319N, 15.6452392E)
Parkování: Auta i autobusy na parkovištích v okolí stadionu. Poplatek za parkování nebude vybírán.
Dodržujte příjezd dle níže přiloženého plánku, abyste neprojížděli závodním prostorem. Nedodržení znamená diskvalifikaci!!!
Dbejte prosím pokynů pořadatelů.
Prezentace: V centru závodu na krátké trati pořádané SJC 8:30 – 9:30 a v centru závodu 14:30 – 15:30 hod.
Dohlášky pouze do počtu volných míst vakantů za dvojnásobný vklad, kategorie HDR, P a T za základní vklad
Možnost půjčení SI čipu za 40,- Kč
Mapa: Gothard, 1:4000, E = 2,5 m, stav březen 2019, autor Šárka Rückerová, ISSOM 2007, rozměr A 4, vodovzdorně upravena
Zvláštní mapové značky: č. 531 – černý křížek – jiný umělý objekt (prolézačky, houpačky, fotbal. branka)
č. 418 – zelená tečka – výrazný keř, menší strom
Prostor závodu: Vymezený ulicemi Riegrova, Nám. Jiřího z Poděbrad, Husova, Žižkova, Strozziho (viz přiložená mapka)
Mimo vlastní závod zákaz vstupu do závodního prostoru do času uzavření cíle. Nedodržení bude trestáno diskvalifikací
Terén: Městské parky, sady, sochařský park, městská zástavba, mírně kopcovitý (absolutní převýšení 45 m)
Start: 00 = 16:00 hod, intervalový
výdej map po startu, organizace startu – 3 koridory (nulování, kontrola, start),
pro kategorie HDR, T a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovacího času 90
Povinné úseky: start – začátek orientace
sběrná kontrola č. 100 – cíl
značeno červenými fábory
Vzdálenosti: parkoviště – shromaždiště: do 300 m
shromaždiště – start: 700 m (značeno modrobílými fábory)
shromaždiště – cíl: 100 m
Popisy kontrol: Piktogramy pro každou kategorii na shromaždišti na výsledkové stěně
Zakázaný prostor: Dodržujte vymezený zakázaný prostor cestou na start a v okolí startu, zakázané prostory na mapě vyznačené červeným šrafováním
Systém ražení: Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (ražení do vzdálenosti 0,5 m). V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených políček na mapě. Kontrola ražení do mapy v cíli.
Trať, časový limit: Sprint, 60 min pro všechny kategorie
Předpokládané časy vítězů: dle soutěžního řádu VČO
Cíl, výdej map: Uzavření cíle v 18:30 hod, mapy se po doběhu povinně odevzdávají do 17:30 hod.
Výsledky: Průběžně budou vyvěšovány v průběhu závodu na shromaždišti, oficiální výsledky a mezičasy na stránkách ORISU, Vč. oblasti a na stránkách závodu
Vyhlášení vítězů: Vyhlášeni budou cca v 18:30 hodin první tři v kategorii HD10N, prvních šest v kategoriích DH10C, DH12C, DH14C, a vítězové kategorií DH12D, DH14D, dále vítězové mistrovských kategorií DH16, DH18, DH20 a DH21 a všichni vítězové veteraniád. Na všechny děti v kategorii HDR bude čekat v cíli sladká odměna.
Občerstvení: V cíli šťáva a voda, v centru stánky a bufet
WC: Na shromaždišti toalety u areálu stadionu
Mytí: V umyvárně v areálu stadionu
Zdravotní služba: Na shromaždišti první pomoc
Protesty: Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč, při oprávněném protestu se vklad vrací.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB
Jury: Jaroslav Kalibán (NPA)
Tomáš Hanzl (SJC)
Helena Randáková (VRL)
Upozornění: V Ostroměři bude úplná uzavírka silnice I/35. !!! – počítejte s časovou rezervou (viz značení objížďky zde)
Zákaz používání obuvi s hřeby.
Zákaz vstupu na fotbalové hřiště.
Všichni závodníci se účastní na vlastní nebezpečí.Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru shromaždiště a parkování
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Libor Vojtěch
hlavní rozhodčí: Radek Vávra, R3
stavba tratí: Martin Vávra, R3
GDPR: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
Informace: V den závodu bude v Holovousích otevřena od 10:00 do 14:00 prodejna Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského, ve které bude možno zakoupit kvalitní česká jablka (do vlastních přepravek), mošty, med a stromky
Poděkování: Pořadatelé děkují za pomoc a spolupráci městu Hořice, Výzkumnému a šlechtitelskému ústavu ovocnářskému Holovousy s.r.o., firmě Pravé hořické trubičky, s.r.o. (www.horicketrubicky.cz) a hořickému pivovaru JungBerg

Příjemný sportovní zážitek přejí pořadatelé