Rozpis

Rozpis

18. kolo soutěží Východočeské oblasti 2018

Datum konání: Sobota 3. listopadu 2018
Pořádající subjekt: TJ Jiskra Hořice (HOR)
Shromaždiště: sportovní zařízení obce Holovousy
Prezentace: 8:00 – 9:30 hod. v centru závodu
Kategorie: D10N, D10C, D12C, D12D, D14C, D14D, D16C, D18C,
D21C, D21D, D35C, D35D, D45C, D45D, D55C, D55D, D65C,
H10N, H10C, H12C, H12D, H14C, H14D, H16C, H18C, H21C, H21D,
H35C, H35D, H45C, H45D, H55C, H55D, H65C, H65D, H70C,
HDR (děti a rodiče) – fáborkovaná trať s doprovodem
P (příchozí) – orientačně jednoduchá trať pro začátečníky
T (trénink) – orientačně náročnější tréninková trať
Trať: zkrácená klasická
Přihlášky: Do 28. 10. 2018 online na http://oris.orientacnisporty.cz , výjimečně na e-mail prihlasky@obhorice.cz (elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu).
Dohlášky u prezentace za dvojnásobné startovné pouze do vyčerpání volných míst
Do kategorie P, T a HDR je možno se přihlásit kdykoliv do konce prezentace za nezvýšené startovné
Startovné: Žactvo, HDR, P – 60 Kč, ostatní, T – 90Kč, platba v hotovosti u prezentace nebo na účet 761381143/0800 (VS: 222xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS)
Vzdálenosti: shromaždiště – start … do 1000 m
shromaždiště – cíl … 300 m
parkoviště auto, bus – shromaždiště … do 1000 m
Start: Intervalový, 00 = 10:00 hodin
kategorie HDR a P startují libovolně na startovací SI jednotku
Mapa: Hořický chlum 2, stav podzim 2018, 1:10 000, E=5m, rozměr mapy A4, ISOM2000, bude vodovzdorně upravena
Terén: zalesněný hřbet, prostorově pestrý, se střední sítí komunikací, místy kameny a pozůstatky těžební činnosti
Systém ražení: Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč
Protesty: Přijímá hlavní rozhodčí v písemné formě s vkladem 200 Kč
Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu: Libor Vojtěch
Hlavní rozhodčí: Martin Vávra
Stavba tratí: Radek Vávra
Informace, kontakt: www.obhorice.cz; Petr Rücker tel. 606 048 131
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Vč. oblasti