Rozpis

Rozpis

4. kolo soutěží – Mistrovství a Veteraniáda ve sprintu

Datum konání: Sobota 6. dubna 2019
Pořádající subjekt: TJ Jiskra Hořice (HOR)
Shromaždiště: stadion TJ Jiskra Hořice (50.3659319N, 15.6452392E)
Prezentace: V centru závodu 14:30 – 15:30 hod.
Kategorie: Mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C,
H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C
Veteraniáda: D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C, D70C,
H35C, H40C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C, H70C
Veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D21D, D35D, D45D,D55D,H10C, H10N, H12D, H14D, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D,
HDR (děti a rodiče) – fáborkovaná trať s doprovodem
P (příchozí) – orientačně jednoduchá trať pro začátečníky
T (trénink) – orientačně náročnější tréninková trať
Trať: sprint
Přihlášky: Do 31. 3. 2019 online na http://oris.orientacnisporty.cz , výjimečně na e-mail prihlasky@obhorice.cz (elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu).
Dohlášky u prezentace za dvojnásobné startovné pouze do vyčerpání volných míst
Do kategorie P, T a HDR je možno se přihlásit kdykoliv do konce prezentace za nezvýšené startovné
Startovné: Žactvo, HDR, P – 70 Kč, ostatní, T – 100Kč, platba v hotovosti u prezentace nebo na účet 761381143/0800 (VS: 222xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS)
Vzdálenosti: shromaždiště – start … do 500 m
shromaždiště – cíl … do 100 m
parkoviště auto, bus – shromaždiště … do 800 m
Start: Intervalový, 00 = 16:00 hodin
kategorie HDR a P startují libovolně na startovací SI jednotku
Mapa: Gothard, 1:4000, E = 2,5 m, stav jaro 2019, autor Šárka Rückerová, ISSOM 2007, rozměr A 4, vodovzdorně upravena
Terén: sady, sochařský park, městská zástavba, mírně kopcovitý (absolutní převýšení 45 m)
Systém ražení: Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč
Protesty: Přijímá hlavní rozhodčí v písemné formě s vkladem 200 Kč
Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu: Libor Vojtěch
Hlavní rozhodčí: Radek Vávra
Stavba tratí: Martin Vávra
Informace, kontakt: www.obhorice.cz; Petr Rücker tel. 606 048 131
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Vč. oblasti
Poznámka: Je zakázáno používat jakoukoliv obuv s hřeby