Pokyny

Pokyny

18. kolo soutěží Vč. oblasti v OB pro rok 2017 a veřejný závod

 

Pořadatel: Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: TJ Jiskra Hořice (HOR)
Termín: sobota 3. 11. 2018
Centrum: sportovní zařízení obce Holovousy (50.3757850N, 15.5825708E)
Parkování: Auta na louce na okraji obce za poplatek 20 Kč. Dodržujte příjezd dle níže přiloženého plánku, aby se předešlo tvoření fronty na hlavní silnici. Zákaz parkování na komunikacích v obci.
Autobusy v obci dle pokynů pořadatelů zdarma.
V případě nepřízně počasí bude alternativní varianta parkování. Dbejte prosím pokynů pořadatelů.
Prezentace: na shromaždišti od 8:45 do 9:30 hod
Dohlášky pouze do počtu volných míst vakantů za dvojnásobný vklad, kategorie HDR, P a T za základní vklad
Možnost půjčení SI čipu za 40,- Kč
U prezentace bude jedno výdejní místo pro prezentaci přihlášených přes ORIS, druhé místo pro dohlášky a změny závodních kategorii a třetí místo pro dohlášky do kategorií HDR, P, T
Mapa: Hořický chlum 2, stav podzim 2018, 1:10 000, E=5m, rozměr mapy A4, ISOM2000, bude vodovzdorně upravena. Autoři: Šárka Rückerová, Martin Vávra, Radek Vávra, Petr Čihák.
Zvláštní mapové značky: č. 418 – zelené kolečko – výrazný strom
č. 419 – zelený křížek – vývrat
č. 540 – černý křížek – informační tabule, dětská chýše vyznačovací tyč, sloup, ocelové konstrukce
Terén: Zalesněný hřbet, prostorově pestrý, se střední sítí komunikací, místy kameny a pozůstatky těžební činnosti. V prostoru závodu stále probíhá intenzivní těžba stromů popadaných při loňské vichřici, a proto v lese mohou být nové, dosud nezmapované, paseky.
Start: Intervalový, 000 = 10:00 hod
výdej map po startu,
pro kategorie HDR, T a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovacího času 100
Vzdálenosti: parkoviště – shromaždiště: do 1000 m (značeno fábory)
shromaždiště – start: 750 m, převýšení 30 m (značeno modrobílými fábory)
shromaždiště – cíl: 400 m (cíl je cestou na start)
Popisy kontrol: Piktogramy pro každou kategorii na shromaždišti na výsledkové stěně
Zakázaný prostor: Dodržujte vymezený zakázaný prostor cestou na start a v okolí startu
Systém ražení: Elektronický systém SPORTident, v případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených políček na mapě. Kontrola ražení do mapy v cíli. Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskvalifikován.
Trať, časový limit: Zkrácená klasická, 120 min pro všechny kategorie
Předpokládané časy vítězů: dle soutěžního řádu VČO
Cíl, výdej map: Zavření cíle ve 14:00 hod, mapy se neodevzdávají – prosíme o dodržování fair play.
Výsledky: Průběžně budou vyvěšovány v průběhu závodu na shromaždišti, oficiální výsledky a mezičasy na stránkách ORISU, Vč. oblasti a na stránkách závodu
Vyhlášení vítězů: Vyhlášeni budou cca ve 13 hodin  první tři v kategorii HD10N, prvních šest v kategoriích DH10C, DH12C, DH14C, a vítězové kategorií DH12D, DH14D. Na všechny děti v kategorii HDR bude čekat v cíli sladká odměna. Po vyhlášení vítězů závodu proběhne vyhlašování vítězů podzimní části VčP žactva.
Občerstvení: V cíli šťáva a voda, v centru stánky a bufet
WC: Na shromaždišti TOI TOI a toalety u bufetu
Mytí: V přilehlém rybníku – zákaz používání mýdel a šampónů
Zdravotní služba: Na shromaždišti první pomoc
Protesty: Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč, při oprávněném protestu se vklad vrací.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB
Jury: Jan Netuka (SHK)
Pavel Řehák (SJC)
Helena Randáková (VRL)
Upozornění: Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě osázených pasek
Zákaz vstupu na obdělávanou půdu – map. značka 415
Zákaz vstupu na fotbalové hřiště.
Pohyb psů na shromaždišti pouze na vodítku!!!
Všichni závodníci se účastní na vlastní nebezpečí.
Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru shromaždiště a parkování
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Libor Vojtěch
hlavní rozhodčí: Martin Vávra, R3
stavba tratí: Radek Vávra, R3
GDPR: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS,  v pokynech pro účastníky  a  na  shromaždišti.  V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
Informace: V den závodu bude otevřena od 10:00 do 13:00 prodejna Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského, ve které bude možno zakoupit kvalitní česká jablka (do vlastních přepravek), med a stromky
Poděkování: Pořadatelé děkují za pomoc a spolupráci  Lesům ČR, obci Holovousy, městu Hořice, panu Ing. Jaromíru Musilovi, Výzkumnému a šlechtitelskému ústavu ovocnářskému Holovousy s.r.o., firmě Pravé hořické trubičky, s.r.o. (www.horicketrubicky.cz) a všem vlastníkům lesa.

Příjemný sportovní zážitek přejí pořadatelé


centrum 2